Traducció

Formats reconeguts: .txt, .rtf, .odp, .ods, .odt (LibreOffice/OpenOffice), .xlsx, .pptx, .docx (Microsoft Office 2003 and newer).
Fitxers .doc del Word 97 i PDFs no estan suportats.

Anàlisi morfològica

Generació morfològica

Entorn de proves

Envia una consulta qualsevol APy
e.g. /perWord?lang=en-es&modes=morph+translate+biltrans&q=let+there+be+light