תרגום

ניתוח מורפולוגי

חילול מורפולוגי

ארגז כלים ל-APy

שליחת בקשות שרירותיות APy
e.g. /perWord?lang=en-es&modes=morph+translate+biltrans&q=let+there+be+light