Которуу

Колдолгон форматтар: .txt, .rtf, .odp, .ods, .odt (LibreOffice/OpenOffice), .xlsx, .pptx, .docx (Microsoft Office 2003-төн кийинки).
Word 97 .doc файлдары жана .pdf файлдары колдолбойт.

Морфологиялык талдоо

Морфологиялык синтездөө

APy кум аянтчасы

Каалаган сурамжылоону жөнөтүү APy
e.g. /perWord?lang=en-es&modes=morph+translate+biltrans&q=let+there+be+light