Которуу

Тилдерди тандап, текстиңизди Апертиумдун жардамы менен которуу!

Морфологиялык талдоо

Тилди тандап, Апертиум морфологиялык талдагычтары менен текстиңизди талдоо

Морфологиялык синтездөө

Тилди танадп, Апертиум морфологиялык талдагычтарынын жардамы менен сөзформалар синтездөө.

APy кум аянтчасы

Каалаган сурамжылоону жөнөтүү APy
e.g. /perWord?lang=en-es&modes=morph+translate+biltrans&q=let+there+be+light

              
Бул сайт JavaScript аркылуу гана иштейт. Эгер Javascriptти иштете албасаңыз, Prompsitтеги котормочуларды колдонсоңуз болот.