Översättning

Välj två språk och översätt din text med hjälp av Apertiums översättningsplattform!

Morfologisk analys

Välj ett språk och analysera din text med hjälp av Apertiums morfologiska analyserare.

Morfologisk generering

Välj ett språk och generera böjda former från din text med hjälp av Apertiums morfologiska generatorer.

APy sandlåda

Sänd en godtycklig begäran APy
e.g. /perWord?lang=en-es&modes=morph+translate+biltrans&q=let+there+be+light

              
Denna sajt fungerar bara om du har aktiverat JavaScript, om du inte kan aktivera Javascript, pröva då översättarna på Prompsit.